ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการทำความสะอาดโลก

การดำเนินการของรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญซึ่งผลักดันโดยททท. ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ภาชนะบรรจุเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการห้ามใช้ถ้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งรวมถึงโครงการริเริ่มต่างๆของรัฐบาลไทยที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ได้แก่ ‘ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เข้าร่วมโครงการทำความสะอาดโลก

ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกของมูลนิธิ Ecoalf เพื่อช่วยในการทำความสะอาดมหาสมุทรเศษซากและเปลี่ยนเศษพลาสติกเป็นเส้นด้ายเพื่อทำผ้า พื้นที่เป้าหมายเริ่มต้นของททท. ภายใต้หัวข้อ “Upcycling the Oceans, Thailand” ได้แก่ ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย (เกาะเสม็ดระยอง); อ่าวไทย (เกาะเต่าสุราษฎร์ธานี); และทะเลอันดามัน (ภูเก็ต)