การวินิจฉัยโรคระบบที่เกิดจากเชื้อรา

“ในแพลตฟอร์มนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ถึงแต่ละส่วนของโมเลกุลแต่ละตัวที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายของการติดเชื้อซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและบอกเราได้อย่างแม่นยำว่าเรากำลังมองหาที่ใด Zika นอกจากนี้แม้ว่าไวรัสจะกลายพันธุ์โปรแกรมก็จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่วิธีการแบบคงที่ ” กลุ่ม UNICAMP กำลังทำการทดสอบ

เพื่อประเมินความสามารถของแพลตฟอร์มในการวินิจฉัยโรคระบบที่เกิดจากเชื้อรา พวกเขายังวางแผนที่จะทดสอบวิธีการที่ดีที่จะตรวจพบโรคแบคทีเรียและพันธุกรรม Anderson de Rezende Rocha ศาสตราจารย์แห่งสถาบันคอมพิวเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยเดียวกัน (IC-UNICAMP) กำลังร่วมมือกันทำวิจัย ห้องปฏิบัติการใด ๆ ที่มีเครื่องสเปกโตรมิเตอร์แบบมวลชนสามารถใช้แพลตฟอร์มการวินิจฉัยแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นที่ UNICAMP เครื่องตรวจวัดมวลสารมักใช้ในขั้นตอนต่างๆเช่นการวัดค่าวิตามินดีและคัดกรองจุดบอดเลือดจากทารกแรกเกิดเพื่อตรวจหาโรค metabolic “ข้อเสนอของเราคือการทำให้แพลตฟอร์มมีอยู่ในเมฆเพื่อที่จะสามารถดาวน์โหลดไปยังเครื่องวัดมวลสารใดก็ได้ในโลกการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำได้แบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นฟรีหรือจ่ายเงินยังไม่ได้กำหนดไว้”